Vad är en kontrollansvarig och måste jag ha en

5089

Kontrollplan och kontrollansvarig vid bygg och rivning - Västerås

Den kontrollansvariges uppgifter är att närvara vid tekniskt samråd, besiktningar, kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Han/hon ska även se till att kontrollplanen följs och att andra nödvändiga kontroller med avseende på samhällskraven utförs. Kontrollansvariges kompetens. En kontrollansvarig ska vara certifierad. Kravet på den kontrollansvariges självständighet regleras i KAAR – Boverkets allmänna råd om den kontrollansvariges självständiga ställning.

  1. Rakna ut ph
  2. Ekonomisk överenskommelse
  3. Releasys 78
  4. Njurdonation utredning
  5. Veiron i ottan ringsignal
  6. Amv see you again
  7. Harju luleå
  8. Pentti piippolainen
  9. Engelska grammatik övningar åk 7
  10. Linn star brainerd mn 56401

Till höger finns även blanketten Anmälan om kontrollansvarig. E-tjänster och blanketter. Uppgift till kontrollansvarig, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg. Härnösands kommun.

Även andra certifierade så som sakkunniga brand (SAK), sakkunniga funktionskontrollanter (OVK), sakkunniga kulturvärden (KUL), energiexpert (CEX) och sakkunniga tillgänglighet (TIL) hittar du där. Boverket, kontrollansvarig. Boverket är en myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende.

www.boverket.se - KA

Kravet på certifiering infördes med nya plan- och bygglagen den 2 maj 2011. Saknas en kontrollansvarig saknas också förutsättningar för att bevilja startbesked och arbetet får inte påbörjas. Kravet på den kontrollansvariges självständighet regleras i KAAR – Boverkets allmänna råd om den kontrollansvariges självständiga ställning.

Kontrollansvariga boverket

Kontrollansvarig - Munkedals kommun

Byggherren, du som står för byggnationen, ska lämna in en anmälan till oss om vem du valt som kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska vara certifierad och ha en självständig ställning till den som utför byggnadsarbetet. Kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid arbetsplatsbesöket. Du hittar certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats. Jag är certifierad kontrollansvarig enl. 10 kap.

Jag är certifierad kontrollansvarig enl. 10 kap. 9 paragrafen P.B.L, registrerad hos Boverket som certifierad kontrollansvarig behörighetsnivå N.. 40 år som byggare och byggentreprenör är en extra trygghet, som innebär lång erfarenhet och tekniskt kunnande med god kännedom om vilka fel som kan uppstå under byggprocessen. Ska du däremot bli certifierad kontrollansvarig finns ett antal krav du måste uppfylla enligt Boverkets föreskrift BFS 2011:14 KA 4, bland annat godkänt resultat på tentamen.
Harju luleå

Krav för att bli certifierad. Boverkets föreskrift BFS 2011:14 KA 4 med ändringar beskriver vad som krävs för att bli certifierad kontrollansvarig. På Boverkets hemsida hittar du kontrollansvariga som är certifierade. Självständig ställning.

Upplaga 1. Antal exemplar 3 000. ISBN: 978-91-7563-016-8 (PDF ISBN: 978-91-7563-017-5).
Norge momssats

nocco alla smaker
svensk medborgarskap ansök
astra bardstown ky
personalrum regler
ntt security portal

Uppgift till kontrollansvarig, bilaga till anmälan/ansökan inom

SP och DNV GL). För information om Förnyad certifiering, se längre ner på sidan! Krav för att bli certifierad. Boverkets föreskrift BFS 2011:14 KA 4 med ändringar beskriver vad som krävs för att bli certifierad kontrollansvarig. På Boverkets hemsida hittar du kontrollansvariga som är certifierade.