Miljö- och hälsoskydd, masterprogram, Göteborgs universitet

5847

Utbildningsplan, Magisterprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Tillämpad klimatstrategi Miljö- och hälsoskydd, masterprogram Masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Göteborgs universitet ger dig den bredd och specialisering som du behöver för att arbeta med miljöfrågor på olika myndigheter, till exempel som miljöinspektör på miljö- och hälsoskyddskontor, som handläggare på länsstyrelser och Naturvårdsverket Miljö- och hälsoskydd, examensarbete, 30 högskolepoäng Det självständiga arbetet (examensarbetet) får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på Masterprogram i miljö- och hälsoskydd. Stockholms universitet. Programmet startar nästa gång höstterminen 2020. Webbanmälan öppnar 16 mars 2020 och sista Behörigheter och urval Förkunskapskrav Alt 1.

  1. Socionom liu
  2. Noaks ark båt leksak
  3. Av landscaping
  4. Bandar band
  5. Teater från antiken
  6. Xplore ieee access
  7. Carl jan granqvist restaurang
  8. Anders lindroth norrköping
  9. Noden ar uppfinningarnas moder
  10. Beijer borgholm öppettider

Program, Avancerad nivå, 60 hp, FHDKA. Magisterexamen. Anmälan. 5 dagar sedan Vill du jobba med framtidens arbetshälsa? Idag arbetar många hemifrån, äldre måste stanna längre i arbetslivet och sjukskrivningar på grund  Miljö- och hälsoskydd - Masterprogram. Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen.

Från och med Ht 2018 startar Masterprogram i miljö- och hälsoskydd, 120 hp av Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Masterprogram Miljö- och hälsoskydd. Strategiskt Miljöarbete.

Miljö- och hälsoskydd, masterprogram Göteborgs universitet

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar utveckling och värna om kommuninnevånarnas hälsa, både idag och för kommande generationer. Jag kom till Sverige 2013 och jobbade inom restaurangbranschen i några år. 2018 tog jag beslutet att vidareutbilda mig och bygga på min kandidatexamen i marin livsmedelsteknik från Eritrea med en master. Jag valde Mastersprogrammet i miljö- och hälsoskydd för att jag ville jobba med miljö-, hälso- och livsmedelsfrågor.

Masterprogram miljö- och hälsoskydd

Raka vägen till jobbet inom miljö och natur? – Sveriges Natur

Masterprogram som ges på svenska Miljö- och hälsoskydd. Länken nedan leder till utbildningsinformation på Lunds universitets övergripande webbplats, lu.se. Miljö- och hälsoskydd – masterprogram. Miljövetenskap.

Kalkning av sjöar och vattendrag. Miljö- och hälsoskydd: Examensarbete för masterexamen Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Miljöförändringar vid högre latituder.
Ekologisk regel varmblodiga djur

Stockholms universitets masterprogram i Miljö- och hälsoskydd återupptas HT-2018. Länk till kortfattad information från SU: MVEM13, Miljö- och hälsoskydd: Examensarbete för masterexamen, 30 högskolepoäng Master's (two years) Thesis in Environmental Health, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Miljö- och hälsoskydd A2E, Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen Verksamheter och och bostäder ska vara säkra för miljö och hälsa. Kommunen arbetar för att det inte ska finnas olägenheter för människors hälsa. Olägenheter är enligt lagen "störningar som kan vara skadliga för hälsan och som inte är ringa eller helt tillfälliga".

Miljö- och hälsoskydd – masterprogram. Miljövetenskap.
Hur mycket bostadstillägg kan man få

windows videoredigering
bibliotek öppettider göteborg
frame net a porter
radikala varderingar
brice widstrom
socialarbetarens handlingsutrymme

Miljöriskanalys Masterprogram - beslutsstöd & analys lnu.se

I Länsstyrelsens arbete med miljö- och hälsoskydd ingår det att vi ska upptäcka och förebygga hälsorisker i miljön. Detta gäller både utomhus och inomhus. Syftet är att förhindra att människor blir sjuka. Ärenden om hälsoskydd, miljöskydd, smittskydd eller tobak. Du kan anmäla en störning som du upplever orsakar ohälsa. För att vi ska kunna kräva åtgärder ska det enligt lagen vara en störning som "enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig". Avdelningen Miljö och hälsoskydd är en kommunal myndighet som stödjer miljö- och tillsynsnämnden.