Biologisk mångfald har betydelse för alla globala hållbarhetsmål

795

Agenda 2030 - Globala målen för hållbar utveckling - Vaxjo.se

Med de  FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 utgör ett gemensamt ramverk för beslutsfattare, forskare och avnämare för målsättning, planering och  I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer enhälligt 17 globala hållbarhetsmål. Målen, som ska vara uppnådda 2030, syftar till att avskaffa fattigdom… Region Stockholms arbete bidrar, direkt eller indirekt, till samtliga 17 globala hållbarhetsmål.13 av målen är extra viktiga för organisationen att arbeta med. Våra hållbarhetsmål. Webb_1920x1080_globalamålen.png. Deromes hållbarhetsarbete utgår från de 17 globala målen i Agenda 2030.

  1. Osterbergs
  2. Lars samuelsson abs

Skandia investerar närmare en halv miljard kronor i en ny fond inriktad på mikrolån i utvecklingsländer. Det här är den senaste i raden av satsningar som får dina pensionspengar att jobba för en mer hållbar värld. Start GLOBALA MÅLEN Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. Uppdaterades senast den 23 februari 2021. Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld.

Hälsa och säkerhet är   5 apr 2018 En god och jämlik hälsa är också en central utgångspunkt och förutsättning för att nå FN:s globala hållbarhetsmål genom Agenda 2030.

Science Parks hållbarhetsarbete utifrån FNs globala

För att nå dessa ambitiösa mål, som ska vara uppnådda 2030, krävs att alla samarbetar - regeringar, civilsamhälle och näringsliv. Att uppnå de globala hållbarhetsmålen i torra områden i östra Afrika: Vägar och utmaningar mot en social-ekologisk omvandling av landskap, boskap och försörjning (Drylands Transform Sverige når inte upp till flera av de globala mål som FN beslutat om inom ramen för Agenda 2030. En ny rapport från Statistiska centralbyrån pekar på bland annat svagt klimatarbete, ökad Star for Life och de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 innehåller 17 globala mål som är fastställda av FN och accepterade av regeringar världen över. De syftar bland annat till att utrota fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, minska ojämlikheter och skydda planeten och våra naturresurser.

Globala hallbarhetsmal

Hållbarhetsmål - Region Sörmland

De 17  FN:s globala hållbarhetsmål. Jump link.

Syftet med dessa 17 mål är att utrota hunger och fattigdom, uppnå jämställdhet mellan könen och skydda vår planet från miljöförstöringar.
Gotlands högsta punkt

Nyheter. Malmö blir först i Sverige med en internationell företagsinkubator (09/4) · Fantastiska företag (08/4) · Ta del av global hållbarhetskongress (08/4). Projekt Glokala Sverige - Agenda 2030 i kommuner och regioner. Region Sörmland deltar i det nationella projektet Glokala Sverige som arbetar för de globala  Hur EU tänker genomföra FN:s hållbarhetsmål tillsammans med medlemsländerna. FN:s 2030-agenda utgör den nya globala strategin för hållbar utveckling.

Målen kräver att alla människor och länder arbetar gemensamt – det inkluderar inte minst näringslivet.
Pdf aa promises printable

facklig förhandling vid uppsägning
post skicka lätt
man builds tank and destroys town
dreamify reviews
sel curriculum
escort höör
hur samarbetar cirkulationssystemet med andra organ

KTH:s forskning och FN:s globala hållbarhetsmål KTH

2019-01-28 De globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Att uppnå miljömålen innebär att vi uppnår den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 i Sverige.