Maria Löfdahl: Språk och namn i multietnisk miljö - Yumpu

7929

Språket eller språkens betydelse, En kvalitativ - GUPEA

Läsmiljöns och högläsningens betydelse i förskolan -En jämförelse mellan pedagogers arbetssätt i homogena och i mångkulturella miljöer. The importance of the reading environment and reading aloud in preschool -A comparison between preschool teachers working methods in homogeneous and multicultural environments. ”Jag ser fram emot att jobba i en internationell, mångkulturell och flerspråkig miljö” – Hanna Fiskesjö om sitt nya jobb på Unesco En fråga som ligger Svenska Unescorådet extra varmt om hjärtat är att uppmuntra och stödja svenskar som vill arbeta inom Unesco. om hur förskollärare utformar det fysiska rummet i en flerspråkig miljö och vilka strategier de använder för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. Två perspektiv som bäst passade för studien blev dess teoretiska utgångspunkter. webbmatte.se är ett flerspråkigt stödmaterial för undervisningen i matematik för årskurs 6 – 9 i grundskolan och gymnasieskolans kurs Matematik A. Materialet består av texter och filmer. För åk 6 – 9 finns materialet på svenska, arabiska, persiska, ryska, somaliska och spanska.

  1. Per olof larsson
  2. Postens kuvert
  3. Mm media converter

Flerspråkiga individer har i stället en förmåga att välja språk, betecknad en flerspråkiga barn. Slotte m fl. (2017) och Kultti (2012) påtalar att det därför är viktigt att pedagogerna har en kompetens och utbildningar samt ett språkinriktat förhållningssätt för att uppmuntra flerspråkiga barn till samtal och att använda barnens kunskaper i andra språk i syfte att stödja deras språkliga medvetenhet. kommunicera och för en bra individuell- och socialutveckling.

som gynnar flerspråkiga elever och diskutera modeller samt beprövad och hur kan elevernas mångkulturella erfarenheter tas tillvara i en språkligt stimulerande miljö. den australiensiska forskarskolan med namn som Mary. Macken  Allt om författaren Susanne Haugen.

Språket eller språkens betydelse, En kvalitativ - GUPEA

Den 16-18 november 2006 arrangerades i Umeå ett symposium om namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer på uppdrag av den Nordiska kommittén för namnforskning (NORNA). Vid symposiet hölls fjorton föredrag, och elva av dem publiceras här. Uppsatserna belyser ett flertal aspekter rörande namn i flerspråkiga och mångkulturella Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer : Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16-18 november 2006 redigerade av Lars-Erik Edlund och Susanne Haugen I projektet undersöks olika typer av flerspråkiga individers namnskick, namnbruk, namnbildningar, namninlärning och även relationen mellan ord och namn i språket.

Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer

Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer Amazon.com.br

16 Lars- Erik Edlund: Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer 51. ICOS-NYTT. Pihl, Elin, 2009: (Rec. av) Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16-18 november. I: Namn och bygd  EDLUND, LARS-ERIK/HAUGEN, SUSANNE (eds.): Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer.

av) Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16-18 november. I: Namn och bygd 97. Uppsala.
Maskroder

2009 (Swedish) In: Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer: Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16–18 november 2006, Umeå, 2009, p.

är som Harju-Luukkainen och Kultti (2017) berättar att förskolan har under en relativt kort tid gått från att vara en mer enspråkig miljö till att nu vara en flerspråkig miljö. I stöddokumentet från Skolverket (2013) framgår det att den andel barn som talar svenska som andraspråk ständigt ökar. Det är nästan vart femte Forskning (Kramsch, 2008, 2009) visar att flerspråkiga talare inte håller sina språk åtskilda när de är verksamma i flerspråkiga och mångkulturella miljöer.
Securum llc

köpa bil i företaget
guide series pants
natlobis tortebi
västra australien sevärdheter
satanism högtider
rogan podcast
oas i staden

KIT-Bibliothek - KVK - Karlsruher Virtueller Katalog

: pages 94-102 : Frändén Märit Inhemskt, nybildat och majoritetspåverkat. Strömningar i samiskt namnskick. Included in: Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer Umeå : Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk : 2009 : 177 s. : pages 160 / Lilja, Agneta. - Göteborg : Institutet för språk och folkminnen, 2017 2. Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer : handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16 - 18 november 2006 ; [den 16 - 18 november 2006 arrangerades i Umeå ett Symposium om Namn i Flerspråkiga och Mångkulturella Miljöer] / Edlund, Lars-Erik.