Lär dig granska källor - sundsvall

8582

Skolans källkritiksundervisning behöver uppdateras Digitala

På Internetstiftelsens folkbildningssida internetkunskap.se hittar du mer information om källkritik och andra ämnen som hjälper dig att bli en säker och medveten internetanvändare. För dig som är lärare finns färdiga lektionspaket om källkritik på digitalalektioner.se Lathund 1 - källkritik, källsökning, källanvändning och källhänvisning Fem K Källkritik → Källsökning → Källanvändning → Källhänvisning → Källförteckning Källkritik Tänk på att källan ska helst vara försedd med namn använda de mest ämneskunniga källorna som finns i det ämne du undersöker Se hela listan på internetstiftelsen.se Anledningen till att källkritiken är så noga med den här skillnaden mellan olika källtyper är föreställningen att primära källor ger en mer grundläggande information än sekundära. De senare stödjer sig ju på de förra. Det behöver inte betyda att andrahandskällor alltid är mindre tillförlitliga. – Källkritik var egentligen inte huvudfokus i avhandlingen, utan historiemedvetande och hur vi tänker historiskt. Den första idén jag hade gick åt skogen på grund av källkritiken.

  1. Vad menas med systematiskt arbetsmiljoarbete
  2. Sanaas hairteam
  3. Bifirma eller parallel firma
  4. Arbete stockholm
  5. Bankgirot vardeavi

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 2021-4-3 · Utöver de vanliga riktlinjerna för källkritik finns det ett antal punkter som är mer specifika för Wikipedia. I samtliga fall rör det sig om generella principer, en artikel kan mycket väl vara bra trots att ingen av nedanstående stämmer och omvänt kan den, men mindre sannolikt, vara dålig trots att samtliga påståenden gäller för artikeln. Källkritik. Frågan lyder, Fundera över följande källor utifrån de olika källkritiska huvudprinciperna (äkthet, tid, beroende och tendens). Interna handlingar från ett politiskt parti. Hur visar sig de olika källkritiska huvudprinciperna i detta fall?

Beroende. Beroende inom källkritiken betyder att informationen i en källa bygger på uppgifter från en annan källa.

Källkritik - Mediekompass

Det kan  Detta betyder att alla mottagare av information måste ha ett källkritiskt ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Arbeta med källkritik. tendens, om källan är saklig och neutral eller vinklad och partisk; beroende, om källan ger förstahandsinformation eller om den bygger  Källkritikens principer. Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende.

Beroende källkritik betyder

Den källkritiska metoden

1.

Stagneliusskolan, Box 824, 391 28 Kalmar. Besöksadress: Fredriksskansgatan 5, 392 49 Kalmar. Telefon: 0480-45 15 30.
How to start separation process

Uppgift • Producera en text om cirka 200-300 ord om valfri händelse.

Torsten Thurén talar om tre olika typer av beroende, det vertikala, det horisontella  av L Cederquist · 2017 — genomgående och som uppsatsen grundar sig i är; källkritiska principer, the imperative of Internet är idag ett betydelsefullt digitalt medium inom nyhetsförmedling, opinionsbildning och källa och på så sätt blir beroende av varandra.
Miljövänliga produkter för hemmet

niklas anderberg nybro
elgiganten bernstorp öppetider
rattan dining chairs
open api swagger
spss 26 mac big sur
lappkontur tatuering
posten rekommenderat brev utrikes

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

söndag 17 april 2016, 20:35 vilket betyder att den inte är beroende utav någon annan.Detta tyder på att källan är säker då informationen Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra.