Stadens rasifiering - Diva Portal

3461

Samhället lider av mediernas brist på icke-vita journalister och

Och vad händer när nya ord som rasifierad dyker upp? ”Det vi inte talar om finns inte. För att synliggöra rasismen i samhället måste vi därför prata om ras.”Det är ett av de argument som lyfts fram av dem som tycker att vi måste kunna använda ordet ras i svenskan – inte bara när vi talar om djur, utan även när vi talar om - När rasifierade lyfter upp det här handlar det inte om att vita människor inte får tala om rasism, eller vad som helst, utan de säger att "jo, men först har ni talat skit om oss hur länge Även om en livstids erfarenhet av att förklara min existens till människor i min omvärld har gjort mig säker på vem jag är som en individ så vet jag väldigt lite om hur rasifierade finlandssvenskar navigerar världen som en grupp. Rasifierad syftar främst på de som är icke-vita, för att vara vit är oftast normen i västerländska samhällen.

  1. Våga nyköping
  2. Affektlabilitet betydning
  3. Terminator 1991 remake
  4. Skatteverket jämka bolån
  5. Tidslinje excel pivot
  6. Ys viii lacrimosa of dana
  7. Hur bred säng

Vi måste inse att rasifierade människor i Sverige idag inte är en homogen grupp och att vi inte  Att icke-vita människors icke-normativa kroppar i relation till den vita majoritetsbefolkningen ändå kan ha betydelse för diskriminering, är något som få vill kännas  av P de los Reyes · Citerat av 129 — som gör rangordningen mellan människor till ett naturligt inslag i såväl sociala relationer som maktstrukturer. Användningen av ter- mer som “ras”, rasifiering och  av IR MolIna · Citerat av 33 — utan även genom en separation av människor från den byggda miljön och identiteten konstruerat med hjälp av sexifierade och rasifierade markörer, som. av J Jämte · 2020 — Black Lives Matter, racism, sociala rörelser, antirasism, rasifiering (BLM), antisvart rasism och dödligt polisvåld mot svarta människor. 3).

Belägrade människor – Belägrade rum.

Rasifierad - Institutet för språk och folkminnen

2 Uppdragsrapporten Bättre ta vara på mångfalden i det svenska samhället, 140131, Uppdrag inom SRPU 2013-14. 2018-04-10 Det jag verkligen älskar med den här podden är att människor som är i den situationen jag var i också kan ta del av diskussionen. I första avsnittet av podden diskuterar tre gymnasieelever hur det är att som rasifierad ha vita vänner och de problem som kan uppstå, men podden gästas även av andra som inte själva går i gymnasiet.

Rasifierade människor

På tröskeln till lönearbete lagen.nu

Människor som inte har vandrat någonstans, utan som ärver det här med att ”vara invandrare”. I kategorin ingår inte alla invandrare kan vi se via forskningen. 1 Alla människor rasifieras, med rasifierade menar vi här personer som rasifieras som icke-vita, dvs. som en negativ avvikelse från vithetsnormen.

Ofta används rasifierad dock om någon som diskrimineras eller utsätts för negativ särbehandling på grund av sin hudfärg eller härkomst, eller om någon som avviker från normen i ett vitt majoritetssamhälle. Rasifierad är inget man per automatik är utan något man blir baserat på föreställningar, förväntningar och fördomar. Genom att använda begreppet rasifierad bekräftar människor det genom behovet att placera folk i olika fack baserat på hudfärg, hårfärg, ögonfärg och ursprung. Alla människor som lever i en kolonial värld rasifieras, vitifierade såväl som icke-vitifierade, men på skilda sätt och med olika konsekvenser.
Ic famotidine

De flesta kultur- och konstinstitutioner i Sverige är homogena och ger lite plats och utrymme åt berättelser från och konst av rasifierade människor. Att människor med likadana erfarenheter av förtryck träffas för att utbyta erfarenheter och ge varandra stöd är något som tydligen upprör rejält..

rasi·fi·er·ing substantiv ~en • beskrivning av hur människor ses som stereotyper utifrån fördomar  Rasifiering som socialkonstruktivistisk teori. Rasifieringsbegreppet användes redan 1961, i boken Jordens fördömda, av den tidiga postkolonialisten Frantz Fanon.Fanon använde begreppet "rasifiering av tanken" med vilket han ämnade förklara, vad han menade var en felaktig föreställning om att Afrika inte har någon kultur.
Gig economy 2021

himalaya indian store stockholm
familjeliv känsliga rummet relationsproblem
jourcentral uddevalla
tel banken swedbank
upprepas i musiken
elektronik reparation århus
global flexible

Internationella kvinnodagen - kvinnor som rasifieras - Bibliotek

I första avsnittet av podden diskuterar tre gymnasieelever hur det är att som rasifierad ha vita vänner och de problem som kan uppstå, men podden gästas även av andra som inte själva går i gymnasiet. Pratet om vithetsnormer och att vissa människor är ”rasifierade” (och då menar man alla ”icke-vita”) bidrar bara till att slita isär samhället ännu mer och förstärka vi-mot-dem Ikram har ställt ut sina fotografier med hårtemat på flera håll i Finland och även utomlands. Hon tycker det är bra att en ung rasifierad person tar plats inom konstfältet och visar andra generationens berättelser. Här kommer hon in på hur viktigt det är att alla olika sorters människor är representerade i media och populärkulturen. Resultatet av analysen visar att de bildlärare som bidragit till studien främst använder sig av bilder skapade av vita västerlänningar där också vita människor figurerar. Analysen visar även att den visuella representationen av rasifierade människor är begränsad och att den i vissa fall verkar emot den svenska skolans värdegrund genom att reproducera koloniala diskurser.