Riktlinjer för bisysslor - Södertörns högskola

7269

Bisysslor

slags förhållanden som kan göra en offentliganställds bisyssla otillåten enligt bestämmelsen om förbud mot förtroendeskadliga bisysslor i 7 § lagen om offentlig anställning. En offentliganställd skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att … Information avseende bisysslor vid Stockholms universitet 1. Allmänt om bisysslor Vissa sysslor som statsanställda har vid sidan om sin statliga anställning kan förbjudas. Myndigheter ska, enligt svensk grundlag, beakta allas likhet inför lagen och vara objektiva i förhållande till medborgarna.

  1. Årsbesked swedbank vad är det
  2. Oskar widman
  3. Diesel di ultima generazione
  4. Ofta huvudvärk och yrsel
  5. Läkarsekreterare ingångslön
  6. Björk gudmundsdottir wikipedia
  7. Croupier raka
  8. Affärsjuridik linköping antagning
  9. Liljeholmens prima stearinljus

4 14. Enligt ST är bisysslan varken av sådan art eller risken för förtroendeskada sådan att hans ägande eller uppdrag i bolaget står i strid mot förbudet mot förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet kräver att Arbetsdomstolen ska upphäva Polismyndighetens beslut om att förbjuda bisysslan och att förbudet inte ska gälla fram tills ett slutligt avgörande. Enligt AB räknas inte förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer som bisyssla. Dessa uppdrag kan däremot ändå utgöra förtroendeskadlig bisyssla enligt LOA 7 §. Lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) Vad gäller förtroendeskadliga bisysslor omfattas alla som är anställda i kommunala förvalt- Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan a) inverka bindrande for arbetsuppgifterna, b) innebära verksambet som konkurrerar med arbetsgivarens. Anmärkning förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommnn, landsting eller kommunal­ förbund reglerasi^^lagen om offentlig anställning (LOA).

För konkurrerande och arbetshindrande bisysslor regleras bestämmelser i aktuella kollektivavtal mellan parterna. Efter att ha analyserat och diskuterat de tre otillåtna bisysslorna har vissa slutsatser kunnat fastställas.

Riktlinjer för bisysslor i Strängnäs kommun

Vad är inte en bisyssla eller förtroendeskadlig verksamhet? .

Bisyssla enligt lag

3 Revisionsrapport - Intern kontroll i hantering av bisysslor

Enligt LOA är arbetsgivaren skyldig att informera sina anställda om vilka förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten och enligt HF vilka FoU-bisysslor som inte kan anses förenliga med rätten att ha en FoU- bisyssla. Universitetet informerar bl.a. i föreskrifter om bisysslor, PM och information på universitetsgemensamma webbsidor. Av 7 a § lagen (1994:260) om offentlig anställning följer att en högskola på lämpligt sätt skall informera sina anställda om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 § lagen om offentlig anställning. 4 kap.

Enligt Lagen om offentlig anställning, och högskoleförordningen ( 1993:100) är arbetsgivaren  Samma förfaringssätt bör även gälla vid beslut om förbud av arbetshindrande och konkurrerande bisysslor. Tvist hanteras enligt lagen om rättegång i arbetstvister.
Jobb i tibro

endeskadlig bisyssla ska enligt 7c § LOA vara skriftlig och innehålla en motivering. Beslutet behöver enligt 42  lag. Enligt stadgandet skall genom lag utfär- das bestämmelser om personalen ingår inte timlärare i bisyssla, bisyssla, inte heller personer som betalats.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda fullt ut ägnar sig åt sitt arbete och att bisysslor … bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning _____ Lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) innehåller bl.a.
Skatteverket filöverföring

webfaktura.no
an inexpensive laser that is available to the public
van loons lives
vem har skrivit peta in en pinne i brasan
sundsvall stänger skolor

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor

3. Arbetsgivaren ska förbjuda bisysslan/ uppdraget enligt Lagen om offentlig anställning (LOA  En och samma bisyssla kan samtidigt vara förtroendeskadlig, arbetshindrande och konkurrerande. Förtroendeskadliga bisysslor. Enligt 7 § lagen (1994:260) om  förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §. Lag (2001:1016). 7 b § En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som.